فایل word بررسي تأثير عوامل بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير عوامل بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان بانک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه جذب و حفظ مشتریان در صنعت بیمه کشور با توجه به فعال شدن شرکت های بیمه خصوص ی و تکه تکه بازارها، توسعه اطلاعات و ارتباطات در سطح بین المللی و آگاه تر و خبره تر شدن مشتریان به مراتب مشکل تر شده است و تنها سازمان هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردار خواهند بود که محور اصلی فعالیت های خود را جذب و حفظمشتریان قرار دهند. در چنین موقعیتی این سوال مطرح است که آیا استفاده از بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه کشور می تواند بر وفاداری مشتریان تأثیر بگذارد؟ هدف از این تحقیق بررسی ابعاد قوی تری از بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بیمه می باشد، که بر اساس مدل ارائه شده توسط دوبیسی شام اعتماد، تعهد، ارتباطات و کنترل تعارض در نظر گرفته شده است.نتیجه این تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های مدل دوبیسی و وفاداری مشتریان بانک رابطه وجود دارد.

لینک کمکی