فایل word بررسي تأثير عوامل کلان اقتصادي بر سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير عوامل کلان اقتصادي بر سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم دارای نوساناتی هستند که میتواند محیط نامطمئنی برای سرمایه گذاران به وجود آورد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند.کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی میشود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. - سیاری از سرمایه گذاران اطلاعات کافی در مورد رفتار سهام ندارند به همین دلیل رتبتی برای ورود به بازار ناشناخته راندارند . در این تحقیق به بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 الی 1392 در 87 شرکت بررسی گریده است. نتایج تحقیق نشان بین تورم و نرخ ارز با سود رابطه وجود دارد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس در طی سالهای 1389 الی 1392 بود و دادههای آماری این پژوهش با نرم افزار Stata نسخه 12 انجام گرفت

لینک کمکی