فایل word بررسي مکانيزم هاي قانوني توسعه گشايش اعتبارات اسنادي و تضمين پرداخت آن در بيع الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مکانيزم هاي قانوني توسعه گشايش اعتبارات اسنادي و تضمين پرداخت آن در بيع الملل :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تضمین پرداختها و اعتبارات اسنادی در عرصه های بیع بین الملل ابزاری برای حصول اطمینان مضاعف طرفین معامله از انجام تعهدات متقابل است که خود، در نهایت به توسعه تجارت بین المللی منجر می شود و دارای 3 مولفه خاص بوده که عبارتنداز : سرعت، دقت و اعتماد اعتبارات اسنادی به عنوان روش تسهیل پرداختهای بین المللی، تضمین و تعهد مشروط پرداخت بانک خریدار بان گشاینده اعتبار به فروشنده متقاضی اعتبار است در حال حاضر در اکثر معاملات بین المللی پرداخت ثمن کالا دریافت کالا و خدمات از طریق قرارداد گشایش اعتبار اسنادی انجام می گیرد که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیز بر ان حاکم می باشد از این حیث ، اعتبارات اسنادی ار می توان متداولترین شیوه پرداخت قیمت کالاها در تجارت بین الملل تلقی کرد. این مقاله با توجه به نقش ویژه اعتبارات اسنادی تجاری در راستای توسعه تجارت بین المللی تقلقی کرد. این مقاله با توجه به نقش ویژه اعتبارات اسنادی تجاری در راستای توسعه تجار بین الملل و تسهیل روابط مزبور مطابق بیع بین الملل با هدف شناخت ماهیت شکلی و ماهوی، شناسایی خلاء ها و ارائه نظریات پیرامون مبحث از طریق روش کتابانه ای اقدام گردیده است النها یه باید گفت: تضمین تعهدات بین المللی خود ابزاری برای اطمینان بیشتر متعاملین و در نهایت توسعه تجارت بین المللی است که در این مقاله مورد کاووش قرار می گیرد.

لینک کمکی