فایل word بررسي نقش دانشگاه کارآفرين در اقتصاد دانش بنيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش دانشگاه کارآفرين در اقتصاد دانش بنيان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

اقتصاد دانش بنیان به عنوانی یکی از رویکردهای اساسی در جهان نوین مطرح شدهاست که رویکردهای سنتی را به اقتصاد مورد چالش قرار داده است و از دانش به عنوان محور اصلی اقتصاد نام می برد همچنین همزمان با چنین رویکردی در سطح جهانی به اقتصاد، نوع خاصی از دانشگاه ها ظهور و بروز پیدا کردن که در واقع نسل سوم دانشگاه ها یا دانشگاه ها کارآفرین نام نهاده شدند در این مطالعه با مروری بر ادبیات اقتصاد دانش بنیان و دانشگاه کارآفرین ارتباط وثیق و کلیدی این دو رویکرد که یکی در سطح کلان کشورها و دیگری نعی سازمان یانهاد متناسب با ساختار اقتصادی است مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است این پژوهش با استفاده از روش مطالعه مروری روایتی و با مرور تعاریف رویکردها، عوامل موثر روشها و ابزارهای ارزیابی و ویژگی های و نتایج دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و نیز تعاریف وتاریخچه شکل گیری و ویژگی های دانشگاه کارآفرین به دنبال استخراج و تبیین دلایل و الزامات هم نوایی این دو مقوله است.

لینک کمکی