فایل word بررسي و ارزيابي عوامل کليدي موفقيت مديريت دانش در صنعت بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و ارزيابي عوامل کليدي موفقيت مديريت دانش در صنعت بيمه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

درجهان امروز که تولیدکالاها وارائه ی خدمات به شدت دانش مدار شده اند، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار می رود . دراقتصاد مبتنی بر دانش، مزیت رقابتی، به طورفزاینده ای درتسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کاریافت می شود تا در دسترسی به منابع وبازارهای خاص، لذا دانشوسرمایه فکری به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگی های اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می شوند . درراستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیز توجه به دانش موجود، چگونگی استفاده مؤثر ازآن و ایجادساختاری برای استفاده از اطلاعات و دانش جدیدامری مهم وحیاتی شمرده می شودکه سازمان ها می بایست توجه ویژه ای به آن داشته باشند. اما اینکه چگونه در این امر (طراحی و پیاده سازی) مدیریت دانش موفق خواهند شد از طریق شناسایی عوامل کلیدی امکان پذیر است. . هدف این پژوهش ارزیابی و اولویت بندی فاکتور هایی است که درطراحی و پیاده سازی موفق مدیریتدانشدر شرکت های بیمه نقشبسزایی ایفا می کنند.مدل هوانگ وهمکاران برای این پژوهش در نظر گرفته شده که عوامل کلیدی موفقیت در این مدل عبارتند از استراتژی الگوگیری وساختار دانشی ، فرهنگ سازمانی ، زیرساخت سیستم اطلاعاتی، درگیری و آموزشافراد ، رهبری و تعهدقوی مدیریت ارشد ، محیط یادگیری وکنترل منابع ، ارزیابی از آموزش حرفه ای و کار تیمی میباشد.

لینک کمکی