فایل word برسي تاثير فناوري اطلاعات و تاثيرات آن بر رشد و توسعه کارآفريني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برسي تاثير فناوري اطلاعات و تاثيرات آن بر رشد و توسعه کارآفريني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

ساخت یابی کارآفرینی نوین، چه کوچک و چه بزرگ چه فردی و چه سازمانی در زمان و مکان رخ داده است با این حال این روابط زمانی مکانی طی این ساخت یابی به حال تعلیق درآمده اند و با درهم آمیختن - حضور و غیاب، در شاکله زمان و مکان، ماهیت بناسازی کارآفرینی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار تحولات عمیقی گشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کارآفرینی امروز که از مسیر پرتحول و همگام با بلوغ بشر در در خود سازماندهی و ظهور تفکر بهره برداری بیشتر، حاصل شده است، در دهه اخیر دریکی از پیچ های تحولی جدی قرار گرفته است که این گذرگاه در آناتومی نظام اقتصادی جهان تغییرات محسوسی ایجاد کرده و خواهد کرد چرا که بشر امروز به این باور دست یافته است که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی رشد ثروت و رفاه را تحت شرایط عقلانیت، کارآیی و کنترل کامل، امکان پذیر می سازد. با همین اندیشه، جذب و بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در کارآفرینی، سرعت بالایی گرفته است که این بکارگیری نه تنها به کارکردهای جدیدی در کارآفرینی منجر شده است، بلکه شاکله کارآفرینی را نیزتحت تاثیر قرار داده است.

لینک کمکی