فایل word برنامه ريزي راهبردي سلولي عصرمدار براي مواجهه اثر بخش با بازار کالاهاي چيني( بازار محصولات پوشاک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه ريزي راهبردي سلولي عصرمدار براي مواجهه اثر بخش با بازار کالاهاي چيني( بازار محصولات پوشاک) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

ورود بی رویه کالاهای چینی، آسایش تولید کننده و مصرف کننده ایرانی را از بین برده است. کالاهایی که با بهایی کرم و کیفیتی بسیار پایین وارد کشور می شوند. این پژوهش در صدد است با کاربست برنامه ریزی سلولی عصر مدار برای مواجهه اثربخش با بازار کالاهای چینی سناریو پردازی نماید . این پژوهش به صورت کیفی اکتشافی صورت گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه عمیق با خبرگان می باشد که ضمن مراجعه به 9 خبره که از طریق روش گلوله برفی انتخاب شده اند، اطلاعات جم آوری و با روش تجزیه تحلیل تم 22 تم نهایی ارایه گردید، که با تکیه بر آنها سناریوها برای سه عصر بیان شد. از آنجایی که این پژوهش در یک سازمان زنده و پویا انجام گرفته است ، از نتایج آن می توان بطور عملی برای حل مسایل اجرایی استفاده کرد و یک پژوهش کاربردی می باشد.

لینک کمکی