فایل word برنامه نويسي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه نويسي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی چارچوبی متفاوتی ارائه شدهاست ولی هنوز سازمانها در تدوین استراتژیهای فناوری اطلاعاتی بامشکلاتی مواجه هستند که نهایتا این مشکلات منجر به شکست برنامه ها می شود این شکستها غالبا به این دلیل است که چارچوبهای مختلف برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعاتی در شناسایی مشکلات ریشه ای مربوط به سیستهای اطلاعاتی که بندرت مشکلات فنی و تکنولوژیک هستند دچار ناکارایی هستند که این امر ناشی از توجه نکردن به رابطه بین فناوری اطلاعات با محتوای سازمانی است در این مقاله سعی شدهاست تا با ارائه یک مدلی با رویکرد سازمانی عواملی که کیفیت و موفقیت این فرایند را متاثر می کند، شناسایی کنیم.

لینک کمکی