فایل word تاثيرشيوه هاي ياددهي يادگيري واژگان بر پايه ي دو نظريه ي هوشهاي چند گانه و -آموزش چند حسي در ماندگارسازي کارآمدترآنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرشيوه هاي ياددهي يادگيري واژگان بر پايه ي دو نظريه ي هوشهاي چند گانه و -آموزش چند حسي در ماندگارسازي کارآمدترآنها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مساله ی مورد نظر ، انگیزه کم و کم توانی دانش آموزان از خانواده های کم در آمد در یاد گیری واژگان و درک مفاهیم زبان انگلیسی و هدف از انجام آن ،افزایش انگیزه ی دانش آموزان برای واژه آموزی ، بهره گیری بهینه از سبکهای یادگیری کار آمد درفراگیری و ماندگار سازی عناصر واژگانی ونیز درک مفاهیم آن بوده است. بر این اساس ، پژو هشگر بانظر خواهی ازمدیر، همکاران گروه آموزش زبان وپرسشنامه ی دبیران ودانش آموزان به تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مساله پرداخت. از میان راه حل های پیشنهادی سازگارترین، وبهره ورانه ترین آنهایعنی :یاری جستن از آموزه نمای واژگانی وارزشیابی مستمرآن، بهره گیری از شگردهای نوین آموزه نما محورماننددیوار واژگانی، نقشه معنایی -وفرهنگ واژگان دست ساز دانش آموزی برگزیده وبه یاری کمیته پژوهش ،روایی بخشی گردید. پس از اجرا ، پژوهشگر توانست فراوانی دانش آموزان علاقه مند به واژه آموزی ژرف اندیشانه وخواندن و درک مفاهیم زبان انگلیسی را از 31 درصد به 85 درصد برساند. در پایان این نتیجه به دست آمد که توجه بیشتربه تفاوتهای فردی ونیازها و علایق گوناگون فراگیران ، بهره وری بهینه تراز سبکهای مختلف آنها دریادگیری ، بهره جستن از شیوه ی آموزش چند حسی وسرانجام ،آموزش شگردهای ماندگار سازی واژه ها در ذهن مانند کمک گرفتن از آموزه نمای واژگانی ،دیوار واژگانی، نقشه معنایی وفرهنگ واژگان شخصی، در بالا بردن میزان علاقه به یادگیری واژگان ، مانایی بخشی آنها درذهن فراگیران، درکبهترمفاهیم انگلیسی وافزایش خودجوشی و خودباوری درزبان آموزان کارآیی چشمگیری داشته است.

لینک کمکی