فایل word بررسي عددي بارگذاري تنش حرارتي در مخازن استوانهاي به روش المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عددي بارگذاري تنش حرارتي در مخازن استوانهاي به روش المان محدود :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این بررسی به طراحی مخازن تحت تنش حرارتی پرداخته شده است. مخازن استوانه ای تحت تنش حرارتی معمولاً سازه هایی با هندسه پیچیده شامل تعدادی ناپیوستگی های هندسی (مانند سوراخها، محل تقاطع نازلها، کاهش ضخامت و ... ) هستند. پیچیدگی وضعیت تنش در این نقاط ارائه فرمولهای دقیق را با مشکل مواجه می سازد و مهندسان مجبور به در نظر گرفتن ضریب اطمینان های بالا در سطوح ناپیوستگی های هندسی، جهت اطمینان بیشتر می شوند. باید توجه داشت که ضریب اطمینان های بالا منجر به افزایش ضخامت ماده می شود، در حالیکه لزوماً ایمنی افزایش پیدا نمی کند. در این پژوهش ما به بررسی عددی تنش حرارتی سه نوع هد(دماغه مخازن) در طراحی مخازن استوانه با استفاده از Ansys پرداخته شده است و نمودارهای مربوط به سه هدنیز رسم و در آخر به بررسی و عملکرد بهتر این سه نمودار اشاره گردیده است

لینک کمکی