فایل word بررسي عملکرد قابليت اطمينان توربين بادي متصل به شبکه مبتني برروش بلوک دياگرام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد قابليت اطمينان توربين بادي متصل به شبکه مبتني برروش بلوک دياگرام :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

استفاده از انرژی بادی سبب کاهش آلودگی هوا می شود، تولیدات بادی یکی از موفق ترین منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی الکتریکی هستند. اما واحدهای تجدیدپذیر دارای بی نظمی و عدم قطعیت ذاتی می باشند. این موضوع اغلبوارد کردن منابع تجدیدپذیر را در مطالعات مختلف دچار مشکل می کند . توربین بادی به توربینی گفته میشود که برای تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی به کار میرود که توان بادی نام دارد. ویژگی های فنی تولیدات بادی به گونه ای است که مدل های متداول تولید را نمی توان به طور مستقیم در مورد آنها به کار گرفت. در این مقاله موضوع مهمقابلیت اطمینان در توربین بادی را مطرح می کند که با توجه به منابع موجود در جهان و حساس بودن این توربین ها امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در تحلیل قابلیت اطمینان در نرم افزار Relisoft Blocksim با استفاده از روش بلوک دیاگرام) RBD ( به بررسی عملکرد توربین بادی متصل به شبکه پرداخته شده است. در پایان با استفاده از نتایج به دست آمده پیشنهادات مناسب از لحاظ قابلیت اطمینان توربین بادی پیشنهاد شده است.

لینک کمکی