فایل word بررسي کيفي تحقيقات انجام شده در مورد نقاط ضعف و قوت استفاده ازاسانس هاي گياهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کيفي تحقيقات انجام شده در مورد نقاط ضعف و قوت استفاده ازاسانس هاي گياهي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

گیاهان معطر و اسانس آنها از زمان های بسیار دور به عنوان خوشبو کننده، مصرف ادویه ای، پزشکی (به عنوان ضد میکروبی و عوامل حشره کش) یا دور کننده برای حفظ محصولات کشاورزی استفاده می شده اند علاوه بر آن، علاقه به کار روی اسانس های گیاهی در دهه اخیر باعث حرکات جدیدی در این زمینه شده است که در ابتدا بخاطر فعالیت تدخینی و تماسی آنها در کنترل عوامل مخرب و ثانیاً به علت کمتر پرداخته شدن به مکانیسم تاثیر آنها به دلیل استفاده بلند مدت از آنها در گذشته بوده است.در تیمارهای مخلوط اسانس ها با اتیل فرمات یا CO2 میزان تاثیر و سمیت ترکیب بسیار بیشتر بوده است. در کشورهایی همچون ایالات متحده برخی ترکیبات طبیعی از ارائه اطلاعات سمیت معاف می باشند. فرمولاسیون Aerosol های بر پایه اسانس ها و گردهای تدخینی برای مبارزه با حشرات آفت خانگی در حال حاضر در ایالات متحده به صورت تجاری وجود دارند. روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی می باشد که روش جمع آوری اطلاعات در آن بصورت کتابخانه ای یا اسنادی انجام گرفته است.

لینک کمکی