فایل word استخراج لانتانيدها از کنسانترهي آپاتيت با استفاده از ليچينگ دو مرحلهاي با اسيد سولفوريک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج لانتانيدها از کنسانترهي آپاتيت با استفاده از ليچينگ دو مرحلهاي با اسيد سولفوريک :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

آپاتیت مجموعا حاوی حدود 1 درصد عناصر نادر خاکی یا لانتانید است. در این مقاله انحلال لانتانیدهای موجود در کنسانتره ی آپاتیت توسط لیچینگ دو مرحله ای با اسید سولفوریک مطالعه شده است. در این فرایند که فرایند تولید فسفریک اسید هم می باشد، در مرحله اول،کنسانتره ی آپاتیت توسط اسید سولفوریک غلیظ در دمای بالا تحت عملیات قرار گرفته و رسوب همی هیدرات سولفات کلسیم تولید می گرددکه بخش عمده لانتانیدها در آن تجمع می یابند. درکنار این رسوب، فسفریک اسید غلیظ تولید شده و در کنار مقادیر سولفوریک اسید باقی مانده قرار می گیرد. در مرحله دوم با کاهش دما و غلظت اسید، رسوب همی هیدرات حل شده و به صورت دی هیدرات سولفات کلسیم متبلور می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشات، فرآیند لیچینگ دو مرحله ای که در مرحله اول آپاتیت در دمای 70 درجه سانتیگراد بانسبت جامد به مایع برابر 1 به 4 به مدت دو ساعت توسط اسید سولفوریک غلیظ حل شده و در مرحله دوم لیچینگ، رسوب همی هیدرات سولفات کلسیم با اسید سولفوریک در دمای محیط و با اسید سولفوریک با غلظت 1 مول بر لیتر به عنوان فرایند استخراج لانتانیدها از آپاتیت پیشنهاد شده است

لینک کمکی