فایل word استفاده از پودرهاي اکسيدي فعال کننده براي افزايش عمق نفوذ جوش در جوشکاري تيگ فعال آلياژ 5083 آلومينيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از پودرهاي اکسيدي فعال کننده براي افزايش عمق نفوذ جوش در جوشکاري تيگ فعال آلياژ 5083 آلومينيم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در جوشکاری TIG آلومینیم بصورت تک پاسه بطور معمول کیفیت جوش پایین و عمق نفوذ جوش بسیار کم و در خیلی موارد ناکافی است. همچنین حساسیت این روش به ترکیب ماده )ریختهگری و انواع آن( و بهرهوری کم آن نیز از ضعفهای جوش TIG میباشد. یکی از روشهای بهبود این نوعجوش، TIG فعال است که با اضافه کردن پودرهای اکسیدی فلزات به عنوان ترکیبات فعال به درز جوش منجر به افزایش عمق نفوذ و یا به عبارتیافزایش نسبت عمق به عرض جوش میشود. در این تحقیق انواع پودرهای اکسیدی از قبیل 2SiO ، 2TiO ، CuO و 3O2Cr تهیه شده و در درز جوش فلز آلومینیوم 5083 اضافه شده است تا اثر این پودرها بر سرعت پیشروی و عمق نفوذ جوش مورد طالعه قرار گیرد. نتایج نشان میدهد که از میان پودرهای اکسیدی مختلف بکار رفته در این تحقیق، پودر 2SiO بیشترین افزایش عمق نفوذ را در پی داشته و پودر CuO اثر قابل توجهی بر عمق نفوذ جوش نداشت. به کمک پودرهای اکسیدی به عنوان فلاکس فعال در روش TIG میتوان به سرعتهای پیشروی بالاتری دست یافت و راندمان جوشکاری را بالا برد

لینک کمکی