فایل word استفاده از داروي راپرازول به عنوان بازدارنده خوردگي فولاد در محيط اسيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از داروي راپرازول به عنوان بازدارنده خوردگي فولاد در محيط اسيدي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

کاربردهای زیاد فولاد باعث شده ارائه راهکارهایی مناسب برای کاهش سرعت خوردگی فولاد اهمیت زیادی داشته باشد . استفاده از بازدارنده یکی از روشهای اصلی جلوگیری از خوردگی است . از عیوب استفاده از بازدارنده های شیمیایی میتوان به قیمت بالا والودگی محیط زیست اشاره کرد. در این مقاله برای رفع این عیوب از ترکیب داروی تاریخ مصرف گذشته راپرازول استفاده شد . وبرای ارزیابی عملکرد بازدارنده از تست های خوردگی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون بهره گیری شد . مشخص شد از بین غلظت های 250-500-1000ppm غلظت 500ppmبهترین بازدهی در بازدارندگی از خوردگی را دارد. همچنین باانجام تست پلاریزاسیون روی همین غلظت بهینه در دمای 05 درجه سانتیگراد مشخص گردید که جذب بازدارنده بر روی سطح از ایزوترم لانگ مویر پیروی می کند مقایسه بین نتایج تست های امپدانس و پلاریزاسیون از لحاظ بازده بازدارندگی از خوردگی وجود دارد نتایج پلاریزاسیون نشان داد که ترکیب پراوزل یک بازدارنده مخلوط محسوب می شود چون در شیب هر دو واکنش آندی و کاتدی نسبت به محلول خورنده اولیه تغییر ایجاد شده است

لینک کمکی