فایل word اهميت آزمون تراکم پذيري در لنت ترمز و نقش پودر مس در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اهميت آزمون تراکم پذيري در لنت ترمز و نقش پودر مس در آن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یک لنت ترمز مناسب علاوه بر داشتن ضریب اصطکاک مناسب با کاسه چرخ و نرخ سایش کم، بایستی از تراکم پذیری کمی نیز برخوردار باشد. باعمل ترمزگیری، اگر در اثر فشار ایجاد شده مابین لنت ترمز و کاسه چرخ، بخش زیادی از این فشار سهم متراکم کردن لنت شود، این امر سبب ازدست رفتن زمان خواهد شد و عمل ترمزگیری به موقع انجام نخواهد شد و در نهایت ممکن است خطرات و خسارات جبران ناپذیری را به همراهداشته باشد. یکی از اجزای سازنده کامپوزیت های لنت ترمز، عنصر مس است. حضور عنصر مس به خاطر هدایت حرارتی عالی در لنت ترمز اجتناب ناپذیر است. لذا بررسی نقش این عنصر در تراکم پذیری لنت ترمز اهمیت می یابد. در این تحقیق با انتخاب درصد های وزنی مختلف از مس، به بررسی رفتار تراکم پذیری لنت های ترمز پرداخته شده است. مطابق با نتایج بدست آمده، نمونه 2 ( 10 درصد وزنی مس( بهترین رفتار را در آزمون تراکم پذیری )مطابق با استاندارد ISO 6310 ( از خود نشان داد به گونه ای که در آزمون تراکم سرد و گرم به ترتیب به میزان 224 m ( = 1.52 % ( و 413 m ( = 2.81 % ( متراکم شد که با استاندارد ISO 6310 سازگاری داشت. لازم به ذکر است رفتار سایشی – اصطکاکی نمونه2 نیز به کمک دستگاه آزمون اصطکاک CHASE و استاندارد SAE J 661 مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه شد که این نمونه در کلاس بندی لنت های ترمز، در دسته F-F قرار می گیرد که هم از لحاظ ضریب اصطکاک و هم از لحاظ نرخ سایش با استاندارد SAE J 661 سازگاری دارد

لینک کمکی