فایل word ايجاد پوشش کروم از حمام کروم سهظرفيتي و بررسي مقاومت به خوردگي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ايجاد پوشش کروم از حمام کروم سهظرفيتي و بررسي مقاومت به خوردگي آن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

آبکاری کروم معمولاً در حمامهای کروم شش ظرفیتی انجام میشود که سمی و سرطانزا هستند. در سالیان اخیر تلاشهای زیادی جهت جایگزینی حمامهای کروم شش ظرفیتی با حمامهای کروم سه ظرفیتی صورت گرفته است. پوششهای بهدستآمده از حمام حاوی کروم سهظرفیتی دارایمشکلاتی همچون ضخامت، سختی، و مقاومت به خوردگی کمتر هستند. در این پژوهش از دو عامل اوره و فرمیک اسید بهعنوان اجزای کمپلکسکننده در حمام کروم سه ظرفیتی استفاده شد. نتایج این کار نشان داد که پوشش کروم بهدستآمده از طریق آبکاری الکتریکی با اعمال جریان مستقیم، دارای ضخامت 1 میکرون، نرخ خوردگی 2-A cm 7 - 10 × 3 / 5 و محدودهی سختی از 200 تا 300 ویکرز است. همچنین مشخص شد که شرایط مناسب آبکاری در دانسیته جریان 2-A dm 18 و زمان 7 دقیقه بدست میآید. که این مشخصات برای کاربردهای کروم تزیینی بسیار مناسب است.

لینک کمکی