فایل word ايمپلنتهاي جذبي پايه آهن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ايمپلنتهاي جذبي پايه آهن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فلزات به دلیل دارا بودن خواص مکانیکی مطلوب در مهندسی پزشکی کاربرد فراوانی دارند که با توجه به این کارایی بالا، امروزه بیشتر تمرکز بر روی فلزات جذبی )فلزاتی که در بدن موجود زنده جدب و تخریب میشوند در حالی که باقی مانده مضر یا آسیب رساننده برای بدن ندارند( است.این فلزات با توجه به نوع تخریب، سرعت تخریب و محصولات حاصل از تخریب مورد کاربردهای متنوع قرار میگیرند که در حال حاضر منیزیم وآهن بیشترین استفاده را در مطالعات پزشکی فلزات جذبی دارند که منیزیم مورد مطالعات بیشتری نسبت به آهن قرار گرفته و پیشرفت چشم- گیری در این زمینه مشاهده شده است اما امروزه با ایجاد انواع جدید آلیاژهای پایه آهن و بهبود ترکیب شیمیایی، ساختار و اصلاح سطح آنها به دنبال خواص مطلوبتری در زمینه جذبی در بدن هستند که با افزایش زیست سازگاری آن و کاهش سرعت تخریب آن در بدن میتوان از اینآلیاژهای پایه آهن استفاده بهتری کرد. در این مقاله به روشهای تولید آلیاژهای پایه آهن زیست سازگار جذبی اشاره شده است، هم چنین به محاسن و معایب فلز و آلیاژهای پایه آهن زیست تخریب پذیر پرداخته شده و به روشهای بهبود خواص این آلیاژهای پایه آهن در بدن اشاره شده است.

لینک کمکی