فایل word بررسي روش هاي حرارتي ازدياد برداشت نفت در مخازن شکافدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي روش هاي حرارتي ازدياد برداشت نفت در مخازن شکافدار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

به طور کلی مخازن شکافدار به عنوان مخازنی با عمر کوتاه ، شدت جریان تولید بالا و ضریب بازیافت نهایی پایین شناخته می شوند.تزریق های امتزاجی و غیرامتزاجی به عنوان روش های ازدیاد برداشت در مخازن شکافدار، به دلیل ساختار ناهمگون این نوع مخازن، مشکلات خاص خود را دارد نفت و سیال تزریقی تمایل بیشتری به تولید از طریق شبکه شکافها دارند و نفت موجود در بلوکهای ماتریس به راحتی جابجا نمی شود .این ویژگی در مخازن شکافدار ممکن است باعث بروز پدیده انگشتی شدن و یا پدیده حرکت جداگانه سیال تزریقی از سیال مخزن ، به دلیل تفاوت در چگالی آنها، شود.انتخاب تکنیک صحیح ازدیاد برداشت در دستیابی به یک بازیافت بالا تاثیر حیاتی دارد .از تزریق آب و یا گاز با ترکیب های مختلف،می توان به عنوان یک روش ازدیاد برداشت در یک مخزن شکافدار استفاده کرد.بررسی روش های ازدیاد برداشت حرارتی در این مخازن از اهمیت بالایی در این تحقیق برخوردار است.

لینک کمکی