فایل word مروري بر شبيه سازي مکانيزمهاي جذب صوتي به روش ديناميک مولکولي MD در مقياس نانو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر شبيه سازي مکانيزمهاي جذب صوتي به روش ديناميک مولکولي MD در مقياس نانو :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

استفاده از فیبرهای نانو برای جذب صوتی، به صورت بالقوه ای می تواند منجر به ایجاد لاینرهای نازکتری نسبت به مواد صوتی سنتی شود. از آنجایی که رفتار جریان در مقیاس نانو بر اساس رژیم انتقالی ) عدد نودسن( می باشد، مدلسازیمکانیزمهای صوتی در مقیاس نانو، نیاز به شبیه سازی های مولکولی دارد. دینامیک مولکولی به عنوان یک روش مناسب برای شبیه سازی پدیده های فیزیکی مربوط به صوت شناخته می شود.این مقاله مروری بر شبیه سازی های پیشین مکانیزمهای جذب صوتی در مقیاس نانو به روش دینامیک مولکولی دارد که شامل خواص جریانی در مقیاس میکرو و نانو و نیز انتشارصوتی موج می شود. همچنین این مقاله درباره شبیه سازی های بیشتری بحث می کند که می توانند به منظور اعتبار سنجی این امر انجام شوند که آیا مدلهای دینامیک مولکولی می توانند به درستی برای شبیه سازی جذب صوتی در مقیاس نانو استفاده شوند؟

لینک کمکی