فایل word معرفي الگوريتم خفاش و انواع بهبوديافته و کاربردهاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي الگوريتم خفاش و انواع بهبوديافته و کاربردهاي آن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هوش جمعی یکی از قوی ترین تکنیک های بهینه سازی می باشد که برمبنای رفتارهای گروهی است . الگوریتم خفاش یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری می باشد که براساس اصل انعکاس صدای خفاش ودریافت صدا توسط این پرنده عمل می کند کهدرسال 0202 توسط یانگ 1 ارائه شد.در این مقاله به انواع الگوریتم خفاش و کاربرد های آن پرداخته و نیز با بررسی های انجام شده مشاهده شده است که الگوریتم خفاش ساده دچار ضعف ها و مشکلاتی میباشد که سپس به چندین الگوریتم اصلاح شدهخفاش می پردازیم. با بررسی های انجام شده مشاهده میشود که الگوریتم خفاش ساده در فضاهای گسسته دچار مشکل همگرایی هست از این رو الگوریتم خفاش اصلاح شده برای فضاهای گسسته را معرفی کرده ایم . و نیز یکی از مشکلات الکوریتم خفاش در ابعاد بالا هست که از این رو به معرفی الگوریتم اصلاح شده خفاش برای مقیاس های بزرگ و همچنین الگوریتم خفاش اصلاح شده BADG برای ابعاد بالاتر می پردازیم . همچنین الگوریتم خفاش چند هدفه را برای حل مسائلی که چند هدف را بصورت موازی و توام دنبال میکنند درحل مسائل معرفی کرده ایم .

لینک کمکی