فایل word مقايسه سه فرايند اکسيداسيون پيشرفته براي تصفيه آبهاي آلوده (بررسي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سه فرايند اکسيداسيون پيشرفته براي تصفيه آبهاي آلوده (بررسي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

فرایند اکسیداسیون پیشرفته به طور گسترده برای حذف ترکیبات خطرناک آلی از آبهای هدر رفت صنایع و فاضلاب انسانی استفاده می شود . این فرایند گستره ای از روشهای حذف مواد خطرناک را شامل می شود که سه فرایند عمده آن مورد بررسی قرار گرفتهاست هدف این مطالعه یک مروری بر استفاده از فرایند تیتانیوم دی اکسید /لامپ uv , هیدروژن پراکسید /لامپ uv ,و فرایند فنتون در حذف مواد خطرناک است .واکنشهای اصلی و پارامترهای عملیاتی )غلظت اولیه ترکیبات مورد نظر ,مقدار اکسیداسیون عوامل و کاتالیست ها و ماهیت فاضلاب(که بر فرایند تاثیر می گذارند گزارش می شود..مزایا و نقاط ضعف این روشها مشخص می شود همچنین برخی از چالش های آینده )کاهش هزینه و اتخاذ یک استراتژی برای یکپارچه سازی (مورد بحث قرار میگیرد. در مورد هرکدام از سه روش فوق مروری بر کارهای انجام شده ضمن بررسی نحوه انجام آزمایش ,شرایط و پارامترهای متغیر موجود و یررسی تاثیر هر پارامتر صورت پذیرفته است

لینک کمکی