فایل word مقايسهي روشهاي جريان نگر و چشمه وچاه در آناليز اکسرژي سيستمهاي آب شيرينکن تقطير ناگهاني چند مرحلهاي ظرفيت بالا و ظرفيت پايين خورشيدي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسهي روشهاي جريان نگر و چشمه وچاه در آناليز اکسرژي سيستمهاي آب شيرينکن تقطير ناگهاني چند مرحلهاي ظرفيت بالا و ظرفيت پايين خورشيدي در ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در روش متداول تحلیل اکسرژی)جریان نگر( از اکسرژی ورودی و خروجی مواد به منظور محاسبه ی بازده اکسرژی و بازگشت ناپذیری استفاده می شود. در این مقاله روش دیگری برای تحلیل اکسرژی سیستم ها ارائه شده که به تحلیلچشمه و چاه موسوم است. روش جریان نگر معمولا بازده ی سیستم ها را به طور غیر منطقیای بیش از آنچه که هستند نشان می دهد. به طور مثال بازده ی اکسرژی محاسبه شده از روش متداول برای سیستم ظرفیت بالا حدود 91.84 % بوده در حالیکه این مقدار از روش جدید 7.43 % بدست می آید. ناکارآمدی روش جریان نگر در تحلیل آب شیرین کن ظرفیتپایین نیز نشان داده می شود. به طور مثال بازده ی اکسرژی محاسبه شده از روش متداول برای آب شیرین کن ظرفیت پایین حدود 96.77 % بوده در حالیکه این مقدار از روش جدید حدود 19.57 % بدست می آید. در نهایت براساس نتایجبدست آمده نشان داده می شود که روش قدیمی تحلیل اکسرژی در برخی از شرایط کارایی خود را از دست می دهد و روش جدید تحلیل اکسرژی نیز تایید می کند که اگر فاز سیال کمکی از بخار به مایع تغییر کند، تلفات انرژی کاهش و بازده ی اکسرژی افزایش می یابد

لینک کمکی