فایل word نظريه پري دايناميک و کاربرد آن در تحليل شکست ترد ديناميکي و تحليل استاتيکي غيرخطي سازه هاي تحت کشش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظريه پري دايناميک و کاربرد آن در تحليل شکست ترد ديناميکي و تحليل استاتيکي غيرخطي سازه هاي تحت کشش :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

بسیاری از مسائل مکانیک جامدات شامل ناپیوستگی هایی درهندسه جسم ویا درمیدان جابه جایی هستند مانند وجود ترک درجسم ونیز دربعضی ازمسائل ترک به صورت خودبه خودی شکل می گیرد.به منظور مدل سازی چنین مسائلی تئوری جدیدپری داینامیک با فرمول بندی متفاوت با تئوری مکانیک محیط های پیوسته ارائه شده است.نظریه پری داینامیک با جایگزین کردن معادلات انتگرالی و انتگرالی دیفرانسیلی به جای معادلات مشتقات جزئی درنظریه کلاسیک مکانیک جامدات می تواند به طور مستقیم درنقاط ناپیوسته جسم به طور مستقیم استفاده شود.دراین مقاله به معرفی نظریه پری داینامیک ،پایه واساس آنمعرفی انواع نظریه پری داینامیک براساس نیروی بین نقاط مادی و تفاوت نیرو در مدل پری داینامیک بر اساس دو خط افق با نسخه اصلی مدل پری داینامیک براساس پیوند و حالت پرداخته ایم.در ادامه مقاله به معرفی نحوه مدل سازی براساس پری داینامیک درتحلیل شکست ترد دینامیکی و تحلیل استایکی غیرخطی سازه های مشبک تحت کشش،خرپا و کابل پرداخته ایم

لینک کمکی