فایل word نقش روايي آورده اند که .... درکليله و دمنه و تاثيرآن برمخاطب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش روايي آورده اند که .... درکليله و دمنه و تاثيرآن برمخاطب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

ادبیات کهن فارسی به دلیل وسعت دامنه و عمق محتوا مسائل کار نشده ی فراوانی دارد، به طوری که هریک از این متون داستانی را می توان چون گنجینه ای گرانبها در نظر گرفت. کلیله و دمنه یکی از متون داستانیمطرح در نثر فارسی است که درباره سابقه و نسخه های منظوم و منثور آن نوشته های فراوانی توسط منتقدان و نظریه پردازان وجود دارد. یکی از ویژگی های این کتاب شگرد های داستان پردازی و قصه گویی آن است، بهطوری که بسیاری از ویژگی های ساختاری داستان، از جمله عبارت های ارتباطی راوی با روایت شنو )مخاطب( مثل آورده اند که تاثیر بسزایی در مخاطب محوری این کتاب داشته و باعث شده تا مخاطب به آسانی جذب آن گردد. این پژوهش کوششی جهت تبیین نقش عبارت آورده اند که در ارتباط راوی با مخاطب درون داستانی و برون داستانی در کلیله و دمنه است، لذا سوال اساسی ای که پیکره ی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد این گونه مطرح می شود که، نقش ارتباطی عبارت آورده اند که در کلیله و دمنه چگونه در استحکام ارتباط راوی با دو مخاطب درون داستانی و برون داستانی موثر افتاده است؟ به نظر می رسد این عبارت در کلیله و دمنه دارای دو نقش تاکیدی و ترغیبی است.

لینک کمکی