فایل word آناليز عددي ميزان تأثير نصب صفحه ضربه گير بر عدد ناسلت متوسط سمت پوسته ناحيه ورودي يک مبدل حرارتي پوسته و لوله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آناليز عددي ميزان تأثير نصب صفحه ضربه گير بر عدد ناسلت متوسط سمت پوسته ناحيه ورودي يک مبدل حرارتي پوسته و لوله :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این تحقیق، تأثیر نصب صفحه ضربه گیر بر عدد ناسلت سمت پوسته در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله عمودی مورد مطالعه قرار گرفته است. مبدل های پوسته و لوله به دلایل مختلفی دچار خرابی می شوند. نشت از لوله ها و نیز شکستگی آنها در نقاط اتصال لوله ها با بافل و تیوب شیت، شایع ترین نوع این خرابی ها می باشد. در صنعت برای کاهش این خرابی ها در ورودی جریان سیال سمت پوسته یک صفحه ضربه گیر نصب می شود. به همین منظور برای بررسی تأثیر نصب این صفحه بر عدد ناسلت متوسط سمت پوسته، ناحیه ورودی سمت پوسته یک مبدل حرارتی پوسته و لوله عمودی با 361 لوله، به صورت دو مدل سه بعدی مجزا برای حالت های با صفحه ضربه گیر و بدون آن مدل گردید و شبکه بندی این مدل ها نیز به صورت کاملاً شش وجهی انجام شد. در تحقیق حاضر، میدان جریان با استفاده از نرم افزار فلوئنت برای دو حالت مذکور شبیه سازی گردید، که بررسی عدد ناسلت متوسط سمت پوسته، در دو حالت با صفحه و بدون صفحه ضربه گیر نشان داد که در حالت با صفحه ضربه گیر، در مقایسه با حالت بدون آن، عدد ناسلت، کاهش نسبتاً کمی داشته و همچنین شدت آشفتگی جریان بین لوله ها کاهش یافته است.

لینک کمکی