فایل word استفاده ازاعداد فازي ذوزنقه اي در انتخاب بهينه ترين روش پيش بيني تکنولوژي در توسعه مواداوليه جديد مورد مطالعه:شرکت فولاد اکسين خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده ازاعداد فازي ذوزنقه اي در انتخاب بهينه ترين روش پيش بيني تکنولوژي در توسعه مواداوليه جديد مورد مطالعه:شرکت فولاد اکسين خوزستان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

تکنولوژی نیروی محرکه توسعه سازمانی و ملی است و باید از دو بعد سخت افزاری و دانش فنی مورد بررسی قرار گیرد . برای آنکه کشوری صرفا وارد کننده نباشد نیاز به پیش بینی تکنولوژی دارد .مواد جدید به عنوان محرک های کلیدی برای رشد وسودآوری موسسات در محیط های امروزی تشخیص داده شده اند. مواد طبیعی به دلایلی از جمله هزینه زیاد و کیفیت پایین باید کنار گذاشته شوند و مواد مصنوعی و جدید را باید جایگزین کنیم . برای اینکه بتوان مواد جدید را جایگزین مواد فعلیکنیم باید از روش های پیش بینی تکنولوژی استفاده کنیم) چنگ و همکاران، 8002 (. امروزه اکثر صنایع برای جایگزینکردن مواد جدید به طور دقیق نمی دانند کدام روش پیش بینی تکنولوژی موثرتر است. در این مقاله سعی شده است با ارائه روشAHP فازی با اعداد ذوزنقه ای، که از داده های غیر قطعی استفاده می کند رتبه بندی دقیقی صورت گیرد. بر این اساس در این تحقیق هفت معیار ارزیابی و پنج روش پیش بینی تکنولوژی مورد بررسی قرار می گیرند و با استفاده از نظرات کارشناسان شرکت فولاد اکسین خوزستان اطلاعات لازم جمع آوری شده است که با استفاده از روشAHP فازی با اعدادذوزنقه ای، روش دلفی به عنوان روش موثر در جهت توسعه مواد جدید انتخاب شده است

لینک کمکی