فایل word اعتبار سنجي مدل ارائه شده براي اندازه گيري و تحليل سرمايه ارتباطي بانک با استفاده ازرويکرد شبکه عصبي، مطالعه موردي؛ بانک انصار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اعتبار سنجي مدل ارائه شده براي اندازه گيري و تحليل سرمايه ارتباطي بانک با استفاده ازرويکرد شبکه عصبي، مطالعه موردي؛ بانک انصار :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف این مقاله آزمایش و اعتبار سنجی یک مدل ارائه شده برای اندازه گیری سرمایه ارتباطی در بانک ها با استفاده از رویکرد شبکه عصبی و کلاسترینگ مجموعه داده ها است. این مطالعه با شناسایی شاخص های اندازه گیری سرمایه ارتباطی بانک ها از مقالات و منابع مرتبط وطراحی یک پرسشنامه، با استفاده از روش تحلیل عاملی عامل های مربوط به سرمایه ارتباطی را از مجموعه داده های جمع آوری شده بااستفاده و تحلیل خروجی نرم افزارSPSS استخراج نموده است. پس از آن برای اعتبار سنجی و کلاسترینگ داده ها، سه عامل اول استخراج شده از مجموعه داده ها را در نظر گرفتیم و با استفاده از نرم افزار متلب کلاسترینگ تحلیل کردیم. با استفاده از مدل اندازه گیری ایجاد شده در این پژوهش، سرمایه ارتباطی در صنعت بانکداری متشکل از 8 عامل اصلی است که شامل: ارزش درک شده توسط مشتری، سیستم هایتامین نیاز مشتریان، همکاری های تحقیق و توسعه، حمایت از محیط زیست و فعالیت های اجتماعی، بهبود نام تجاری، خدمات و بازاریابی اینترنتی، توزیع خدمات بانکی، توانمندی و مدیریت مالی می باشد. که در اینجا نشان داده شد، استخراج سه عامل اول از مجموعه داده ها با رویکرد شبکه عصبی مورد تایید می باشد. قابل ذکر است مدل ارائه شده در این تحقیق فقط هنگام مقایسه بین بانک ها اعتبار خواهدداشت. زمان محدود، عدم دسترسی به تمام متخصصان و داده های مورد نیاز ممکن است بر دقت و اطمینان نسبت به نتایج و مدل نهایی تاثیر داشته باشد که سعی شده است هر کدام از این محدودیت ها با توجه به منابع در دسترس و مدیریت آنها به طور بهینه به حداقل ممکن برسد. این پژوهش علاوه بر ایجاد یک چارچوب جدید برای شاخص های اندازه گیری بانک ها یک مدل برای اندازه گیری سرمایه ارتباطی بانک ها فراهم می نماید.

لینک کمکی