فایل word الگوهاي ارزيابي و سنجش رضايت مشتريان از بانکداري الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوهاي ارزيابي و سنجش رضايت مشتريان از بانکداري الکترونيکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

با رشد سریع اینترنت و جهانیسازی بازار، اغلب مؤسسات به دنبال جذب و تسخیر مشتریان در بازار الکترونیک بسیار رقابتی هستند. اهمیت خدمات الکترونیک نه تنها در موفقیت یا شکست کاربرد تجارتالکترونیک، بلکه همچنین در یک کانال مناسب رزرو خدمات با تعامل جریان اطلاعات در فرایندهای مبادلاتی، در حال افزایش است . با توسعه تکنولوژیکی، بانکها کوشش بیشتری برای ایجاد رضایت مشتریاز طریق فراهم کردن محصولات و خدمات میکنند و در همان زمان هزینه عملیاتی را کاهش دهند. یک پیامد و نتیجه عمومی وجود دارد که بانکداری الکترونیکی بانکها را به فراهم کردن یک روش مستقیم وارزان قیمت انجام کسب و کار بانکداری، مبادله اطلاعات و فروش یا خرید محصولات و خدمات قادر می- سازد. راحتی ، دقت، دسترسی، قابلیت اطمینان، مدیریت صف خوب، شخصیسازی، دوستانه بودن ،پاسخگو بودن، خدمات به مشتریان و ... ازجمله معیارهای تعیین کننده خدمات برتر در حوزه الکترونیک و به ویژه بانکداری الکترونیک است. در این مقاله کوشش شده است تا مدل های سنجش رضایت مشتری ازخدمات الکترونیکی و بانکداری الکرونیکی مطرح و محورهای اصلی هریک از نظریه پردازان در انی حوزه مشخص و مورد تاکید قرار گیرد. بدیهی است آشنایی با این مدل ها و تاکید بر معیارهای آنها به موضع نیازهای مشتریان در حوزه بانکداری وابسته است. و قطعا وجود این مدل ها می تواند دامنه انتخاب معیارها را در بانک های تخصصی و یا با کارکردهای متفاوت بیشتر کند.

لینک کمکی