فایل word توليد بيوديزل از ترکيب روغن زيتون و چربي مرغ با استفاده از کاتاليست هاي قليايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد بيوديزل از ترکيب روغن زيتون و چربي مرغ با استفاده از کاتاليست هاي قليايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با رو به کاهش رفتن منابع نفت خام و افزایش قیمت جهانی آن،نیاز به سوخت های جایگاین بیش از پیش مطرح شده است کهیکی از مهم ترین آنها، سوخت بیودیزل می باشد. بیودیزل متیلاستری است که از روغن نباتی، چربی حیوانات و یا از منابع طبیعیتجدید پذیر مانند روغن های گیاهی ساخته می شود. در این مقالهبرای تولید بیودیزل از ترکیب روغن زیتون و چربی مرغ به عنوانمنبع اولیه و با استفاده از یک درصد وزنی از کاتالیست های قلیایی(هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم) ، زمان 60 دقیقه، نسبتمولی (1:6) و استفاده از فرآیند ترانس استری شدن استفاده شد.به منظور بهبود برخی خواص بیزودیزل تولیدی، آنها را در نسبتهای مختلف 25B؛ (100B, 75B, 50B) با گازوئیل ترکیب کرده وخواص آنها نظیر نقطه اشتعال، ویسکوزیته سینماتیکی، دانسیته،نقطه ابری شدن و تقطیر بر اساس استاندارد بین المللی ASTM D 6754 مورد بررسی و آنالیا قرار گرفت. با توجه به نتایج به دستآمده خواص بیزودیزل در محدوده استانداردهای ذکر شده قرارداشت.

لینک کمکی